Genèveskolen 2024

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 18. april kl. 00:00 - søndag 16. juni kl. 00:00
Påmeldingsfrist

03.01.2024

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Ole Otterstad
E-post: [email protected]
Telefon: 24 14 20 78

Er du tillitsvalgt og interessert i internasjonal fagbevegelse og internasjonale spørsmål, da kan du søke om å delta på Genèveskolen. Utdanningsforbundet disponerer én plass. Fristen for å søke plass i 2024 er passert. Du kan lese mer her -- og tenke på om du ønsker å søke for 2025.

Dette er Genèveskolen:
Genèveskolen er kurset for deg som ønsker å løfte blikket ut over lokale og nasjonale problemstillinger og engasjere deg i internasjonale spørsmål.

På Genèveskolen møter du andre aktive representanter for fagforeninger og sosiale bevegelser fra hele Norden. Her lærer du om hvilke muligheter fagbevegelsen og andre folkebevegelser har til å øve innflytelse i en globalisert verden.

Genèveskolen er et kurs om fagforeningenes og folkebevegelsens muligheter til å påvirke i en globalisert verden.

Kursets deltakere møter hele verdens arbeidsliv på FN-organet ILOs konferanse i Genève i juni 2024.

Kurset retter seg mot aktive i fagforeninger og folkebevegelser i alle de nordiske landene, for kulturelt utbytte og språkforståelse innen Norden.

Kurset startet allerede i 1931. Det er et årlig kurs som samler deltakere fra hele Norden. Gjennom cirka to uker i juni følger kursdeltakerne FN-organet International Labour Organizations (ILO) internasjonale arbeidskonferanse i Genève. Kursdeltakerne starter med å samles på et forkurs på våren og gjennomfører også et hjemmearbeid via internett i perioden mellom del 1 og del 3 av kurset.

Alle tillitsvalgte kan søke, også de unge. Tillitsvalgterfaring i Utdanningsforbundet vil bli vektlagt ved uttak.

Datoer 2024:
Del 1 – Forkurs på Runö (Sverige), 18.–21. april
Del 2 - Gruppearbeid via internett
Del 3 – Hovedkurs i Genève, er 30. mai – 16. juni (opphold i dobbeltrom er obligatorisk)

Vær oppmerksom på at deltakelse i samtlige kursdeler er obligatorisk.

Forkunnskaper:
Forelesninger og forberedelser skjer i stor grad på engelsk. Innenfor kurskollektivet brukes i hovedsak de respektive morsmål.

En stor del av kurset består av arbeid i prosjektgrupper. Det er derfor viktig at kursdeltakerne har erfaring med frivillig studiearbeid.

Forelesere:
Skolen arbeider med lærere fra ulike land i Norden og de har først og fremst en veilederfunksjon. Undervisningen gjennomføres i form av forelesninger av kunnskapsrike forelesere innenfor spesielle områder og prosjektarbeid i mindre tverrnordiske arbeidsgrupper.

Tidligere deltakere ved Genèveskolen har sagt at det er én tid før Genèveskolen, og en tid etter.

AOF Norge er ansvarlige for den praktiske organiseringen. Utdanningsforbundet dekker kun reiseutgifter til og fra Runö og Genève.

Søknadsfristen er senest 3. januar 2024. 
Ved spørsmål kontakt Ole Otterstad
[email protected],
tlf. 99 49 23 53

eller AOF Norge, [email protected], tlf. 97 74 81 56.

Du kan lese mer på Nordiska Internationella Folkhögskolan (NIFH), men ikke bruk linken til søknadsskjemaet som er der.