Kveldsseminar: Lærerprofesjonens etiske plattform 10 år

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 31. okt. kl. 18:00 - 21:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

31.10.2022

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Nils Winther Lorange
E-post: [email protected]

Hvordan ble den profesjonsetiske plattformen til? Hvilke profesjonsetiske utfordringer står lærere og ledere i barnehage og skole overfor i dag? Og hvor går veien videre? Velkommen til kveldsseminar i Lærernes hus. Seminaret kan også følges på stream.

Klikk her for å følge seminaret på stream 

10 år har gått siden Lærerprofesjonens etiske plattform ble til, og vi markerer dette med et kveldsseminar i Lærernes hus! Her får vi blant annet besøk av nåværende og tidligere leder av Utdanningsforbundet, lærerprofesjonens etiske råd kommer for å fortelle historier fra praksis, forskere gir sine perspektiver på lærernes profesjonsetikk og studentene er med for å fortelle hva som er viktig for dem. Blir du også med?

Det blir dialog og refleksjon rundt profesjonsetikkens plass i utdanningssystemet, lærerprofesjonens etiske plattform sin historikk, relevans og aktualitet i dag og vei videre for en styrket profesjon i fremtiden.

Seminaret er aktuelt for lærere, ledere og andre ansatte i barnehage, skole og støttesystemene, samt aktuelle ansatte i andre lærerorganisasjoner, forskere, hos utdanningsmyndighetene og på arbeidsgiversiden.

Det blir enkel servering i Lærernes hus fra klokken 17.30.

18:00-18.10
Velkommen 
Steffen Handal, leder, utdanningsforbundet

18.10-18.25
Hvordan ble plattformen til?
Mimi Bjerkestrand, tidligere leder av Utdanningsforbundet

18.25-18.45
Etikk i lærerprofesjonen og i Utdanningsforbundet
Samtale mellom Steffen Handal og Mimi Bjerkestrand
Moderator er Milena Adam, Utdanningsforbundet

18.45-19.00
Lærernes profesjonsetikk i praksis
Linn Therese Myhrvold, tillitsvalgt, Utdanningsforbundet

19.00-19.10
Pause

19.10-19.25
Profesjonell uro
Solveig Østrem, professor, OsloMet

19.25-19.40
Profesjonsetikken som et fundament i profesjonsforståelsen
Øyvind Kvalnes, professor, BI

19.40-20.00
Lærerprofesjonens etiske råd
Samtale mellom leder Ingunn Folgerø og rådsmedlemmer Birgitte Fjørtoft og Anders Kvaase

20.00-20.10
Pause

20.10-20.20
Plattformens plass i lærerutdanningene
Lars Strande Syrrist, leder av pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

20.20-20.45
Paneldebatt med spørsmål fra salen
Steffen Handal, Linn Therese Myhrvold og Lars Strande Syrrist
Moderator er Morten Solheim, Utdanningsforbundet

20.45 Takk for i dag!

 

Innledere

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet

Avbildet: Mimi Bjerkestrand
Mimi Bjerkestrand

tidligere leder av Utdanningsforbundet

Avbildet: Solveig Østrem
Solveig Østrem

professor i pedagogikk ved OsloMet

Avbildet: Linn Therese  Myhrvold
Linn Therese Myhrvold

tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Avbildet: Ingunn Folgerø
Ingunn Folgerø

leder av Lærerprofesjonens etiske råd

Avbildet: Birgitte  Fjørtoft
Birgitte Fjørtoft

rådsmedlem i Lærerprofesjonens etiske råd

Avbildet: Anders Kvaase
Anders Kvaase

rådsmedlem i Lærerprofesjonens etiske råd

Avbildet: Lars Strande Syrrist
Lars Strande Syrrist

leder av pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Avbildet: Øyvind Kvalnes
Øyvind Kvalnes

filosof og professor i organisasjonsadferd ved BI

Avbildet: Nils Winther Lorange
Nils Winther Lorange

møteleder