Kveldseminar: Lærerprofesjonens etiske plattform 10 år

Her kan du se opptak av seminaret "Lærerprofesjonens etiske plattform 10 år".

Lærerprofesjonens etiske plattform 10 år

18:00-18.10
Velkommen 
Steffen Handal, leder, utdanningsforbundet

18.10-18.25
Hvordan ble plattformen til?
Mimi Bjerkestrand, tidligere leder av Utdanningsforbundet

18.25-18.45
Etikk i lærerprofesjonen og i Utdanningsforbundet
Samtale mellom Steffen Handal og Mimi Bjerkestrand
Moderator er Milena Adam, Utdanningsforbundet

18.45-19.00
Lærernes profesjonsetikk i praksis
Linn Therese Myhrvold, tillitsvalgt, Utdanningsforbundet

19.00-19.10
Pause

19.10-19.25
Profesjonell uro
Solveig Østrem, professor, OsloMet

19.25-19.40
Profesjonsetikken som et fundament i profesjonsforståelsen
Øyvind Kvalnes, professor, BI

19.40-20.00
Lærerprofesjonens etiske råd
Samtale mellom leder Ingunn Folgerø og rådsmedlemmer Birgitte Fjørtoft og Anders Kvaase

20.00-20.10
Pause

20.10-20.20
Plattformens plass i lærerutdanningene
Lars Strande Syrrist, leder av pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

20.20-20.45
Paneldebatt med spørsmål fra salen
Steffen Handal, Linn Therese Myhrvold og Lars Strande Syrrist
Moderator er Morten Solheim, Utdanningsforbundet

20.45 Takk for i dag!

 

Innledere

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet

Avbildet: Mimi Bjerkestrand
Mimi Bjerkestrand

tidligere leder av Utdanningsforbundet

Avbildet: Solveig Østrem
Solveig Østrem

professor i pedagogikk ved OsloMet

Avbildet: Linn Therese  Myhrvold
Linn Therese Myhrvold

tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Avbildet: Ingunn Folgerø
Ingunn Folgerø

leder av Lærerprofesjonens etiske råd

Avbildet: Birgitte  Fjørtoft
Birgitte Fjørtoft

rådsmedlem i Lærerprofesjonens etiske råd

Avbildet: Anders Kvaase
Anders Kvaase

rådsmedlem i Lærerprofesjonens etiske råd

Avbildet: Lars Strande Syrrist
Lars Strande Syrrist

leder av pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Avbildet: Øyvind Kvalnes
Øyvind Kvalnes

filosof og professor i organisasjonsadferd ved BI

Avbildet: Nils Winther Lorange
Nils Winther Lorange

møteleder