Forskningsetikk - om å forske på barn

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 07. april kl. 09:00 - 11:00

Zoom

Påmeldingsfrist

07.04.2022

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Astrid Kristin Moen Sund
E-post: astsun@udf.no

Forskere har ansvar overfor alle som inngår i, eller deltar i, forskning. Forskningsdeltakere skal som hovedregel være informert og samtykke til å delta i forskning. Hva skjer når forskningsobjektene er barn? Hvordan er barn som forskningsobjekter ivaretatt i de nye forskningetiske retningslinjene? Hvilket særlig ansvar påhviles forskere som forsker på barn?

Målgruppe: Ansatte i vitenskapelige stillinger i UH-sektoren, stipendiater og pedagogstudenter
Arbeidsmåter: Innledninger med mulighet for å stille spørsmål. Seminaret holdes digitalt på Zoom. Det blir gjort opptak. Opptaket er tilgjengelig for påmeldte deltakere i en begrenset periode.

Forskere skal ta hensyn til personlige integritet, sikkerhet og velferd, og respektere menneskeverdet. Forskningsdeltakere skal som hovedregel være informert og samtykke til å delta i forskning.

Dette innebærer blant annet at forskere skal innhente et forskningsetisk samtykke til deltakelse i forskning.Det forskningsetiske samtykket skal være frivillig, informert og utvetydig, og det bør være dokumenterbart. Men hva betyr det å gi samtykke til deltagelse i forskning? Hvor mye informasjon skal det gis for at deltagelsen skal være internert og utvetydig? Og ikke minst, hva skjer når forskningsobjektene er barn? Hvem kan gi samtykke på vegne av barna? Og hvilket ansvar påhviles forskere som forsker på barn? Hva er dessuten skolen eller barnehagens ansvar for å sikre barns interesser i forskning på og om barna?

Vi har invitert Vidar Enebakk, sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) til å presentere hva de nye forskningsetiske retningslinjene sier om det å forske med og på barn. Hva er NESH sine vurderinger når det kommer til å ivareta barnas interesser i møte med forskernes behov for informasjon?

Dere vil også møte professor i pedagogikk, Maria Øksnes, Institutt for lærerutdanning ved NTNU, som vil dele erfaringer fra sin forskning. Øksnes er prosjektleder for det NFR-finansierte innovasjonsprosjektet Bedre skolestart for alle - et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune (2020-2024). Hun er medlem av styringsgruppen for Barn og unges livskvalitet i skole og oppvekst (BULKIS). Sammen med kolleger fra ILU har hun satt i gang en generasjonsstudie som undersøker erfaringer av lek i barndommen i historisk perspektiv.