Sammen om FoU-arbeid i skole og barnehage

Om arrangementet

Hvor og når?
fredag 07. mai kl. 09:30 - 11:30

Påmeldingsfrist

06.05.2021

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Bjørg-Eva Aaslid
E-post: bjoaas@udf.no

Astrid Kristin Moen Sund
E-post: astsun@udf.no

Gunn Gallavara
E-post: gungal@udf.no

Nær sammenheng mellom praksisfeltet og utdanningsforskning er viktig for at forskning oppleves som relevant. Med dette kurset ønsker vi å støtte opp under FoU arbeid og et tettere samarbeid mellom lærere og UH-sektoren.

Tid: 7. mai, 09.30-11.30. Kurset er gratis og avholdes på Zoom. Lenke blir sendt til deltakerne.

Målgruppe: Ansatte i UH-sektoren og lærere og ledere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Arbeidsmåter: Innledninger, summegrupper, og plenum diskusjon.

Satsing på profesjonsdrevet, praksisnær og relevant forskning og utviklingsarbeid er en sentral del av Utdanningsforbundets politikk. Nær sammenheng mellom praksisfeltet og utdanningsforskning er viktig for at forskning oppleves som relevant. Det krever at profesjonen blir involvert i forsknings- og utviklingsarbeid.

Regjeringen har de siste årene fastsatt en rekke styringsdokumenter som handler om å styrke og utvikle dette samarbeidet. Hvilken støtte og kompetanse trenger lærere, ledere og lærerutdannere for å kunne delta i FoU arbeid? Med dette kurset ønsker vi å støtte opp under FoU arbeid og et tettere samarbeid mellom lærere og UH-sektoren - og diskutere hva som kan være en hensiktsmessig rollefordeling i FoU-samarbeid og hvilke utfordringer og muligheter som ligger der.

Tema på kurset:

  • Hva er FoU-samarbeid, og FoU-basert utdanning og praksis?
  • Organisering av FoU-arbeid og rollefordeling
  • Hvilken støtte og kompetanse trenger lærere, ledere og lærerutdannere for å kunne delta i FoU arbeid?
  • Hvordan få til et tettere samarbeid mellom UH- sektoren og praksisfeltet om FoU arbeid?

Innledere:
Anton Havnes, professor, Senter for profesjonsstudier, OsloM
Lise Vikan Sandvik, professor, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Astrid Moen Sund, senirorådgiver, Utdanningsforbundet
Bjørg Eva Aaslid, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet
Gunn Gallavara, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet

Om foreleserne:

Anton Havnes er professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet. Han er en del av forskningsgruppen Profesjonskunnskap og kvalifisering, og har blant annet jobbet med innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager som søker å skape innovative samarbeidsrelasjoner mellom utdanning og profesjonsfelt.