Fagfornyelsen: Dybdelæring og tverrfaglighet

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 16. feb. kl. 14:00 - 16:00
Påmeldingsfrist

16.02.2021

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Gratis for medlemmer av Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene.
Kursavgift kr 250 for ikke-medlemmer. Faktura sendes til deltaker på e-post.

Målgruppe: Lærere og skoleledere

Kursets målsetting:
I dette kurset får du presentert en konkretisering av begrepet dybdelæring basert på norske publikasjoner om begrepet. Du får også presentert et rammeverk for tverrfaglig undervisning. Kurset vil peke på sammenhenger mellom dybdelæring og tverrfaglighet.

Innhold og arbeidsmåter:
Kurset strekker seg over to timer og vil bestå av foredrag og refleksjoner. Kommentarer, refleksjoner og spørsmål fra deltakerne vil foregå via chat

Forventning til deltakerne:
Kurset gjennomføres digitalt og det er kun forventning om deltakelse

Presentasjon av kursholder:
Bjørn Bolstad arbeider som seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskapelige Fakultet. Enheten han arbeider i, bistår skoler og skoleeiere i deres pedagogiske utvikling og i arbeidet med ny læreplan og kombinerer erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap.

Han har arbeidet nesten 30 år i skolen, som lærer, inspektør og rektor, bl.a. ved Ringstabekk skole i Bærum kommune. Han har 20 års erfaring med tverrfaglig arbeid, og har de siste årene samlet internasjonal forskning om tverrfaglighet. Høsten 2020 utga han boka «Dybdelæring og Tverrfaglighet