Fagfornyelsen: Folkehelse og livsmestring

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 08. apr. kl. 14:00 - tirsdag 13. apr. kl. 16:00
Påmeldingsfrist

08.04.2021

Pris

1 000,- (Ikke-medlem)

500,- (Medlem)

300,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Høsten 2020 ble folkehelse og livsmestring innført som et tverrfaglig tema i skolen. Både internasjonal og nasjonale trender viser til et behov for å jobbe grundig med denne tematikken. Nettkurset går over to ettermiddager. Kursavgift.

Pris: 500 for medlemmer, 300 for medlemmer av Pedagogstudentene og 1000 for ikke-medlemmer. 

Målgruppe: Lærere, skoleledere, ansatte i skolen, ansatte i PPT

Del 1: 8. april, kl 14.00–16.00
Del 2: 13. april, kl 14.00–16.00

Kurset skal gi forståelse for hva folkehelse og livsmestring (FOL) handler om, slik at det tverrfaglige temaet får en solid forankring i personalet og gir mening i arbeidshverdagen. Gjennom nærhet, gode intensjoner og iherdig innsats kan lærere støtte elevers vekst og utvikling. Samspillet du har med elevene dine vil ha større betydning enn metoden du bruker når FOL står på agendaen.

Høsten 2020 ble folkehelse og livsmestring innført som et tverrfaglig tema i skolen. Både internasjonal og nasjonale trender viser til et behov for å jobbe grundig med denne tematikken. Ungdata -undersøkelser viser at dagens barn og unge på mange måter fungerer veldig godt. De jobber godt med skolearbeidet, de trener og spiser sunt. Samtidig er det noe som bekymrer. Skoletrivselen er synkende, ensomhet økende og både fysiske og psykiske helseplager har vist økende tendens de senere år. Plagene tiltar med alderen. Skolen som arena er imidlertid en gullgruve av muligheter når det gjelder å styrke barn og unges psykiske og fysiske helse. I dette kurset vi ønsker å peke på noen av disse mulighetene. Det blir både teori, forskning, refleksjon og konkrete tips og ideer.

Kursets målsetting:
Målet er at deltakerne etter endt kurs skal kjenne seg inspirerte til å jobbe med fagtemaet ved at de har fått
- kjennskap til bakgrunn for det tverrfaglige temaet
- kunnskap om innholdet i FOL
- forståelse for hva dette kan bety i praksis

Innhold:
• Bakgrunn for FOL
• Barns behov og hva som fremmer utvikling
• Hjemmelekse:
• Hjertegod og hjernegod klasseledelse
• LINK,- livsmestring i norske klasserom

Arbeidsmåte:
Kurset er nettbasert og inneholder foredrag, ressurser, filmer, egenrefleksjon, konkrete undervisningsopplegg og tips. Det gis en arbeidsoppgave mellom de to kursdagene.

Om kursholderne:
Kursholderne Gunn Karin Anker Thomassen og Karen Ringereide jobber som spesialrådgivere ved RVTS Sør.