Fra nyutdannet til profesjonell lærer - hvordan kommer vi dit?

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 16. sep. kl. 14:00 - 16:00
Påmeldingsfrist

16.09.2021

Pris

500,- (Ikke-medlem)

250,- (Medlem)

0,- (Medlem av Pedagogstudentene (Gratis))

For foredragsholder Simen tok det 12 år å oppdage og tro på en genuin yrkesstolthet, og ytterligere tre å kunne formulere hva det faktisk vil si å være profesjonell. Målet med kurset er å dele et rammeverk for profesjonell identitet, slik at de som deltar slipper bruke 15 år på å finne sin. Kurset arrangeres digitalt på Zoom, klikke på på påmelding for å få lenken.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Kurset avholdes digitalt på Zoom. Det er gratis for medlemmer av Pedagogstudentene.

Det snakkes mye om respekten for læreryrket. Kan det hende at vi for å oppnå
ønsket respekt som profesjon må begynne med oss selv? Hva vil det si å være profesjonell? Hvordan klarer vi kommunisere kompleksiteten livet i klasserommet faktisk byr på?

For foredragsholder Simen tok det 12 år å oppdage og tro på en genuin
yrkesstolthet, og ytterligere tre  å kunne formulere hva det faktisk vil si å
være profesjonell. Etter et år i jobben som lærer, skrev Simen en notat
bestående av til sammen 23 punkter om alt han skulle ønske han hadde visst
mer om etter endt lærerutdanning. 20 år seinere ble de samme punktene til en
bok - og nå et foredrag.

Kursets målsetting:
Målet med kurset er å dele et rammeverket for profesjonell identitet, slik at de
som deltar slipper bruke 15 år på å finne sin. Kan hende blir det bekreftelse på
god praksis eller allerede eksisterende forståelse - noe som kan være minst like
viktig. Det handler om å forstå sin profesjonelle rolle, det handler om konkrete grep for en travel lærerhverdag og handler om å sammen bidra til å løfte
anerkjennelsen av læreryrket.

Kurset er organisert som forelesning, men med flere stopp for spørsmål og
egen refleksjon.

Presentasjon av foredragsholder:
Simen Spurkland jobber ved Hennummarka barneskole, og har tidligere jobbet
20 år i ungdomsskolen. Ved siden jobben som lærer holder han foredrag for
skoler og kommuner innenfor skoleutvikling, didaktikk og implementering av
digitale verktøy. Desember 2020 gav han ut boka Notatet - fra flau til profesjonell lærer på Fagbokforlaget.


Kurset arrangeres i samarbeid med Pedagogstudentene.