Demokrati og medborgerskap i skolen

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 19. mai kl. 14:00 - onsdag 26. mai kl. 16:00
Pris

1 000,- (Ikke-Medlem)

500,- (Medlem)

300,- (Medlem av pedogogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Demokrati og medborgerskap er et av tre tverrfaglige tema i fornyet læreplan. Hvordan skal vi forstå demokratilæring, hva er medborgerskap og hvordan kan demokrati og medborgerskap implementeres i undervisningen? Nettkurset går over to ettermiddager, 19.  og 26. mai. Kursavgift.

Pris: 500 for medlemmer , 300 for medlemmer i Pedagogstudentene, 1000 for ikke-medlemmer 

Målgruppe: Lærere og skoleledere

Del 1: 19. mai, kl 14.00–16.00
Del 2: 26. mai, kl 14.00–16.00

Demokrati og medborgerskap er et av tre tverrfaglige tema i fornyet læreplan. Undersøkelser viser at lærere er usikre på hvordan dette skal implementeres i undervisningen. I tillegg kan det stilles spørsmålstegn ved hvilken demokratiforståelse læreplanen bygger på. Dette er noen aktuelle utfordringer som diskuteres i dette kurset. Hvordan skal vi forstå demokratilæring, hva er medborgerskap og hvordan kan demokrati og medborgerskap implementeres i undervisningen?

Kursets målsetting:
Målsettingen med kurset er å gi deltakerne noen teoretiske og didaktiske redskaper som kan være nyttige for refleksjon over egen praksis. Kurset har som mål at lærerne får større innsikt i ulike sider ved demokrati og medborgerskap som pedagogiske begreper.

Innhold og arbeidsmåter: 
Dag 1:
Teoretisk gjennomgang av demokratisk medborgerskap som pedagogisk begrep
Presentasjon av didaktisk modell for demokratiopplæring
Dag 2:
Demokratiundervisning

Forventning til deltakerne:
Det er ønskelig at deltagerne kommer med konkrete erfaringer fra praksis, som kan diskuteres. Disse kan gjerne sendes kursholder noen dager før kurset, slik at erfaringene kan danne grunnlag for videre arbeid med tematikken

Om kursholder:
Janicke Heldal er professor i pedagogikk på lektorprogrammet ved MF Vitenskapelig høyskole i Oslo og Høyskolen Vestlandet i Bergen. Hun har en doktorgrad om demokratiforståelsen i LK06, og har skrevet flere bøker og artikler om tematikken.