Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Kåre Grevle
Kåre Grevle

Leder

Avbildet: Rune Magnar Røthe
Rune Magnar Røthe

Nestleder

Avbildet: Ragna Ringset
Ragna Ringset

Medlem

Avbildet: Tina Czyzycki Solstad
Tina Czyzycki Solstad

Medlem

Avbildet: Anna Caroline Varenius
Anna Caroline Varenius

Medlem

Avbildet: Rune Magnar Røthe
Rune Magnar Røthe

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Jon Arve Bjordal
Jon Arve Bjordal

1. varamedlem

Avbildet: Michelle Karevoll
Michelle Karevoll

2. varamedlem

Avbildet: Wenche Bolstad
Wenche Bolstad

3. varamedlem


Avbildet: Aud Irene Lavik
Aud Irene Lavik

Kontaktperson BHG

Avbildet: Live Hyrve
Live Hyrve

Kontaktperson VGO

Avbildet: Knut Brunvoll
Knut Brunvoll

Leder av lederråd


Avbildet: Anders Gjeraker
Anders Gjeraker

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Liga Liepina
Liga Liepina

HTV, Helse Bergen HF