Kontaktinformasjon

Adresse: Postboks 167, 5701 VOSS

Ledelse

Avbildet: Kåre Grevle
Kåre Grevle

Leder

Avbildet: Anders Gjeraker
Anders Gjeraker

Nestleder

Avbildet: Rune Magnar Røthe
Rune Magnar Røthe

HTV KS kommune - Styreverv

Nyheter

Se alle nyheter
Tid for dei minste!

UDF Voss sin budsjettutale for 2024

Hovudpunkta er: • Tidleg innsats • Auka grunnbemanninga i barnehagane • Rekruttere lærarar til skule og barnehage • Behalda lærarar i skule og barnehage • Andre opplæringsarenaer • Auka satsing for å få ned sjukefråværet • Styrke det økonomiske handlingsrommet for skulane

29.11.2023

Kurs og møter

07.03.2024 kl. 13:30 - 16:00

AT i barnehage

Frist: 04.03.2024

Kurs om lønns- og arbeidsvilkår: - SFS 2201 - Lønn og ansiennitet - pensjon

07.03.2024 kl. 15:30 - 17:15

AT-møte for grunnskule

Frist: 04.03.2024

Møte om aktuelle saker innan grunnskule. Ta med pc! I kantina/klasserom på Voss ungdomsskule.