Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Rune Morten Sande
Rune Morten Sande

Leder

Avbildet: Lena Solheim Kirkebø
Lena Solheim Kirkebø

Nestleder

Avbildet: Kristin Befring
Kristin Befring

Medlem

Avbildet: Gro-Merete Sårheim Dvergsdal
Gro-Merete Sårheim Dvergsdal

Medlem

Avbildet: Margunn Hope Hjartholm Dyrdal
Margunn Hope Hjartholm Dyrdal

Medlem

Avbildet: Jenny Kårstad
Jenny Kårstad

Medlem

Avbildet: Roy Inge Råheim
Roy Inge Råheim

Medlem

Avbildet: Helga Slettebak
Helga Slettebak

Medlem

Avbildet: Bjørn-Tore Veiesund Siebke
Bjørn-Tore Veiesund Siebke

1. varamedlem

Avbildet: Eva Kristin Prestegård
Eva Kristin Prestegård

2. varamedlem

Avbildet: Marianne Slåtten
Marianne Slåtten

3. varamedlem

Avbildet: Jenny Kårstad
Jenny Kårstad

Kontaktperson BHG

Avbildet: Roy Inge Råheim
Roy Inge Råheim

Kontaktperson GSK

Avbildet: Kristin Befring
Kristin Befring

Kontaktperson VGO

Avbildet: Turid Irene Hatlem
Turid Irene Hatlem

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Stian Jakobsen
Stian Jakobsen

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Gunn Karoline Fugle
Gunn Karoline Fugle

HTV, Helse Førde HF

Avbildet: Aslaug Furholt
Aslaug Furholt

HTV, Høgskulen på Vestlandet

Avbildet: Tone Gjul Gardsjord
Tone Gjul Gardsjord

HTV, Statsforvalteren i Vestland

Avbildet: Ole Bernhardt Vangen
Ole Bernhardt Vangen

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat