Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Stig Jonny Fitje
Stig Jonny Fitje

Leder

Avbildet: Sissel Jensen
Sissel Jensen

Nestleder

Avbildet: Kristin Befring
Kristin Befring

Medlem

Avbildet: Margunn Hope Hjartholm Dyrdal
Margunn Hope Hjartholm Dyrdal

Medlem

Avbildet: Stian Jakobsen
Stian Jakobsen

Medlem

Avbildet: Jenny Kårstad
Jenny Kårstad

Medlem

Avbildet: Vidar Myrhol
Vidar Myrhol

Medlem

Avbildet: Kirsten Norbjørg Råheim
Kirsten Norbjørg Råheim

Medlem

Avbildet: Helga Slettebak
Helga Slettebak

Medlem


Avbildet: John Eirik Anfinsen
John Eirik Anfinsen

1. varamedlem

Avbildet: Roy Inge Råheim
Roy Inge Råheim

2. varamedlem

Avbildet: Hege Nafstad Roko
Hege Nafstad Roko

3. varamedlem


Avbildet: Stian Jakobsen
Stian Jakobsen

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Gunn Karoline Fugle
Gunn Karoline Fugle

HTV, Helse Førde HF

Avbildet: Aslaug Furholt
Aslaug Furholt

HTV, Høgskulen på Vestlandet

Avbildet: Tone Gjul Gardsjord
Tone Gjul Gardsjord

HTV, Statsforvalteren i Vestland