Kontaktinformasjon

Adresse: Postboks 338, 6802 FØRDE

Ledelse

Avbildet: Rune Morten Sande
Rune Morten Sande

Leder

Avbildet: Lena Solheim Kirkebø
Lena Solheim Kirkebø

Nestleder

Nyheter

Se alle nyheter
Lærar

Kven er dei ukvalifiserte “lærarane”?

KS hevdar at dei fleste av dei som jobbar som lærarar utan lærarutdanning er høgt utdanna, men statistikken viser at meir enn ein av fem av desse berre har vidaregåande utdanning. I sunnfjordskulen blir kvart år meir enn 20 000 undervisningstimar utførte av tilsette som ikkje har godkjend kompetanse i faget.

31.08.2023

Bilete er frå Utdanningsforbundet sine valkampsider

Veit du at ufaglærte utfører over 20 000 undervisningstimar i sunnfjordskulen kvart år?

Det nærmar seg lærarkrise! I mange år har Utdanningsforbundet advart om at tilgangen på kvalifiserte lærarar kjem til å bli kritisk. I dag er 12% av dei tilsette utan lærarkvalifikasjonar, og framover vert det verre. Søkartala til lærarutdanninga er stadig synkande, og om nokre år vil det ikkje vere tilgang på nok kvalifiserte lærarar.

30.08.2023

Kurs