Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Tor Jæger Koppang
Tor Jæger Koppang

Leder

Avbildet: Anne Madtsen
Anne Madtsen

Nestleder

Avbildet: Ragnhild Omvik Bratseth
Ragnhild Omvik Bratseth

Medlem

Avbildet: Solfrid Furre
Solfrid Furre

Medlem

Avbildet: Håkan Jonatan Gustav Gniste
Håkan Jonatan Gustav Gniste

Medlem

Avbildet: Håkan Jonatan Gustav Gniste
Håkan Jonatan Gustav Gniste

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Arild Ingvaldsen
Arild Ingvaldsen

1. varamedlem

Avbildet: Andreas Sumstad Arne
Andreas Sumstad Arne

2. varamedlem

Avbildet: Jannike Ann Sørheim
Jannike Ann Sørheim

3. varamedlem


Avbildet: Andreas Sumstad Arne
Andreas Sumstad Arne

Kontaktperson BHG

Avbildet: Håkan Jonatan Gustav Gniste
Håkan Jonatan Gustav Gniste

Kontaktperson GSK

Avbildet: Hilde Mathea Hildal Hauglid
Hilde Mathea Hildal Hauglid

Kontaktperson VGO

Avbildet: Ingrid Arnesen Råheim Grønsdal
Ingrid Arnesen Råheim Grønsdal

Kontaktperson UH

Avbildet: Tore Blokhus
Tore Blokhus

Kontaktperson FAS

Avbildet: Claus Jünger
Claus Jünger

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Rune Valvatne Ask
Rune Valvatne Ask

Leder av lederråd


Avbildet: Ragnhild Omvik Bratseth
Ragnhild Omvik Bratseth

HTV KS kommune

Avbildet: Håkan Jonatan Gustav Gniste
Håkan Jonatan Gustav Gniste

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Aslaug Furholt
Aslaug Furholt

HTV, Høgskulen på Vestlandet