TV1 Stord

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
torsdag 07. okt. kl. 08:45 - 15:30

Blå time

Borggata, 5400 U - STORD

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

30.09.2021

Praktisk ansvarlig

Tor Jæger Koppang
E-post: tor.jaeger.koppang@stord.kommune.no
Telefon: +4748036795

Faglig ansvarlig

Håkan Jonatan Gustav Gniste
E-post: jonatan.gniste@stord.kommune.no
Telefon: +4747343679

TV1 er første kurs i ei rekke på tre av tillitsvaldskulering for nye tillitsvalde i Utdanningsforbundet. Dette kurset held me lokalt på Stord på den Blå time.

Deltakarane får innføring i hovudavtala, hovudtariffavtala, medråderett, klubbarbeid og andre viktige tema ein treng for å kunne utføre rolla si som tillitsvald. For Utdanningsforbundet er det viktig at våre tillitsvalde er godt skulerte i lov og avtaleverket, og at de kan gjera ein viktig jobb for medlemmene og er med på å byggje gode skular og barnehagar.