Leser/debattinnlegg

Her finner du innlegg i aviser og tidsskrifter og kommentarer fra Utdanningsforbundet Bergen

Avisinnlegg

Kommunen bør kjøpe barnehager.pdf På trykk i BA 18 desember 2018. Av Tone Digranes og Odd Arild Viste

Misforstått solidaritet.pdf. På trykk i BT 15. september 2018. Av Odd Arild Viste

Barnehageutfordringer til en ny byråd. På trykk i BA 3.september 2018. Av Odd Arild VIste og Tone Digranes.

Bemanningsnorm kan ikke vente.pdf På trykk i BA 7. mai 2018. Av Odd Arild Viste.

Lærernorm, fest eller bakrus? Publisert i BT 2.desember 2017.Av Roar Ulvestad.

Barns beste og profitten. Publisert i Bergensavisen august 2017. Av Tone Digranes og Odd Arild Viste. 

Babyer og tre-åringer har ulike behov. Publisert i BT 09.09.17. Av Tone Digranes og Odd Arild Viste. 

Barnehagen er ikke barnepass BT 3. november 2017

Kommunen bør kjøpe barnehager.pdf BA 18. desember 2018