Trøndsk 2023

Årets tittel på konferansen er «I skvis mellom oppdrag, lovverk, forventninger og politiske ambisjoner.

Vi har gleden av å invitere deg som medlem av Utdanningsforbundet Trøndelag til Trøndsk 2023. Også i år vil vår utdanningspolitiske konferanse foregå på Scandic Lerkendal, og datoen du bør sette av er 31.oktober.

Marianne Meløy kommer i år også! Kommer du?

Våre medlemmer i barnehage melder om økt arbeidsbelastning, høyt sykefravær og økte krav og forventninger i lov og rammeverk, fra politikere og fra foresatte. Det kan virke som barnehagen står i en spagat mellom oppdrag, den pedagogiske forventningen og en forventing om tilpasset service og oppholdstid ut fra samfunnets og foreldre/foresattes behov.

Også i skolen har lærere i lang tid fortalt om økte krav og forventninger til profesjonen. Lærerne strekker seg langt for å løse stadig flere oppgaver. Det kan virke som alle utfordringer i samfunnet i dag, skal løses i skolen. Skjermbruk, sårbare barn, psykisk uhelse, trafikkopplæring og sosiale media skal håndteres av læreren. Hvordan kan lærerne møte de økte kravene og forventningene til profesjonen både fra elever, foresatte og ikke minst politikere?

Samtidig med disse utfordringene, stuper søknaden til lærerutdanningene mens det mangler flere tusen lærere både i barnehage og skole.

Med oss til å sette søkelys på disse utfordringene har vi fått: 

Einar Øverenget er en norsk filosof, forfatter og foredragsholder som har arbeidet mye med spørsmål om etikk og konkrete problemstillinger i arbeidslivet. Han er professor ved Høgskolen i Innlandet og medlem i Lærerprofesjonens etiske råd. Hans foredrag på Trøndsk har fått tittelen «Tillit i utdanning – kunsten å ivareta profesjonalitet.»

Palma Annette Kleppe – er utdannet barnehagelærer, samfunnsdebattant og en av initiativtakerne til «Barnehageopprøret. Hun jobber nå som daglig leder i Frognerkilen barnehage og vil på Trøndsk bidra med foredraget «Bare ikke si det til foreldrene»

Vi gjentar suksessen fra i fjor med å gjennomføre en paneldebatt med årets tittel på Trøndsk som tema. Debatten vil bli ledet av Jo Skårderud og debattantene er Jan Tore Sanner høyrepolitiker og tidligere kunnskapsminister, Hege Bae Nyholt stortingsrepresentant fra partiet Rødt og leder av Utdanning og forskningskomiteen, Einar Olav Larsen utvalgsleder for Nasjonalt Foreldreutvalg for barnehager (FUB), Marit Uthus, førsteamanuensis ved institutt for lærerutdanning ved NTNU og Marius Andersen, lærer og medlem av Lærerprofesjonens etiske råd.

Dagen avsluttes med utdrag fra humorshowet «Artighet varer lengst» med trioen Kveli, Rånes og Bremseth.

Vi gleder oss til å treffe deg på Trøndsk!

Påmelding finner du på her.

Plakat Trøndsk 2023