Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Bjørn Hellandsjø
Bjørn Hellandsjø

Leder

Avbildet: Christopher Feragen
Christopher Feragen

Medlem

Avbildet: Sigrid Frostvoll
Sigrid Frostvoll

Medlem

Avbildet: Mattis Rønning
Mattis Rønning

Medlem

Avbildet: Gerd Alice Sødal
Gerd Alice Sødal

Medlem

Avbildet: Andreas Ødegaard Vintervold
Andreas Ødegaard Vintervold

Medlem


Avbildet: Ann Karin Grytbakk
Ann Karin Grytbakk

1. varamedlem

Avbildet: Knut Aasheim
Knut Aasheim

2. varamedlem

Avbildet: Hanne Hauge
Hanne Hauge

3. varamedlem


Avbildet: Sigrid Frostvoll
Sigrid Frostvoll

Kontaktperson ledermedlemmer


Avbildet: Laila Agnor-Grøtådal
Laila Agnor-Grøtådal

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten