Utdanningsforbundet Røros

Illustration for Utdanningsforbundet Røros Organization

Kontakt

Røros Skole, Postboks 234, 7361 RØROS
Tlf: 72409315
Send e-post

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler