Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ronny Martinsen
Ronny Martinsen

Leder

Avbildet: Karin Solum Haukli
Karin Solum Haukli

Medlem

Avbildet: Håvard Rogogjerd
Håvard Rogogjerd

Medlem

Avbildet: Ragni Rogogjerd
Ragni Rogogjerd

Medlem

Avbildet: Stine Skårvold
Stine Skårvold

Medlem


Avbildet: Stian Omar Stuen
Stian Omar Stuen

HTV KS kommune