Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Tore Skaslien
Tore Skaslien

Leder

Avbildet: Pål Ove Bjerkan
Pål Ove Bjerkan

Medlem

Avbildet: Håkon Gustavsen
Håkon Gustavsen

Medlem

Avbildet: Line Gunnesmo Mjøen
Line Gunnesmo Mjøen

Medlem

Avbildet: May Kristin Flå Vognild
May Kristin Flå Vognild

Kontaktperson BHG

Avbildet: Marit Sofie Meisingset Ishoel
Marit Sofie Meisingset Ishoel

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Inger Tove Engelsjord
Inger Tove Engelsjord

HTV KS kommune