Kontaktinformasjon

Telefon: 72400680
Adresse: c/o Oppdal videregående skole v/ Tore Skaslien, Skulsvingen 10, 7340 OPPDAL