Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Øystein Skaslien
Øystein Skaslien

Leder

Avbildet: Øystein Skaslien
Øystein Skaslien

Leder

Avbildet: Henrik Sanden
Henrik Sanden

Nestleder

Avbildet: Sanna Blix
Sanna Blix

Medlem

Avbildet: Anne Marie Rise
Anne Marie Rise

Medlem

Avbildet: Anne Jørstad Stenhaug
Anne Jørstad Stenhaug

Medlem

Avbildet: Janne Eriksen
Janne Eriksen

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Hildegunn Husby
Hildegunn Husby

1. varamedlem


Avbildet: Sanna Blix
Sanna Blix

Kontaktperson BHG


Avbildet: Øystein Skaslien
Øystein Skaslien

HTV KS kommune