Kontaktinformasjon

Telefon: 74808970
Adresse: c/o Frosta skole, Alstadvegen 133, 7633 FROSTA

Ledelse

Avbildet: Øystein Skaslien
Øystein Skaslien

Leder

Avbildet: Henrik Sanden
Henrik Sanden

Nestleder

Nyheter

Generell illustrasjon som erstatning for bilde

Medlemsside på Facebook

Utdanningsforbundet Frosta ønsker å bli mer synlig og ha en aktiv kommunikasjon med medlemmene.

23.01.2021