Lønnsnemnd, mekling, streik

Dette er ord og uttrykk vi har hørt mye om i de siste ukene og gjerne spesielt de siste dagene. Men hva betyr egentlig alle disse ordene?

Her er ett lite utdrag av tariffoppgjøret steg for steg. Hele oversikten finner du her: Tariffoppgjøret steg for steg (utdanningsforbundet.no)

Mekling: Kommer som ett resultat av brudd i forhandlingene mellom partene. Det er Riksmekler som innkaller til mekling. En streik kan ikke starte før mekling er forsøkt.

Streik: Arbeidstakerne legger ned sitt ordinære arbeid og «arbeidsgiveransvaret» tas over av den enkeltes organisasjon. For lærerne i Utdanningsforbundet betyr dette at det er Utdanningsforbundet som er «arbeidsgiver» i den perioden streiken pågår.

Rikslønnsnemnd: Behandler tvister om hva som skal bli innholdet i en ny eller endra tariffavtale. Denne nemnden kan enten av frivillig eller tvungen.

·         Frivilling lønnsnemnd: Da er partene enig om at konflikten(streiken) skal bli løst ved avgjørelse fra rikslønnsnemnda. Medlemmene i denne nemnden er 3 nøytrale og 2 fra hver av partene.

·         Tvungen lønnsnemnd: vedtas av Stortinget ved lov eller av regjeringen ved provisotisk anordning i hvert enkelt tilfelle. Avgjørelsen i konflikten (streiken) overlates da til Rikslønnsnemnda. Medlemmene i nemnda når den er tvungen er: 3 nøytrale medlemmer, en representant fra LO og en fra NHO. For mer infomasjon: Medlemmer (nemndene.no)

Riksmekler: Riksmekleren er et norsk statlig embete som har til oppgave å megle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, det vil si tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler.

Du kan få ytterligere informasjon ved å holde deg oppdatert på Utdanningsforbundets streikeside: Lærerstreiken (utdanningsforbundet.no)

 

Kilder: www.utdanningsforbundet.no, www.unio.no, www.riksmekler.no