Styre og hovedtillitsvalgte

Tysvær

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Lars Helge Kvinnesland

Leder
profileicon

Anette Eikeland Vestre

Nestleder