Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Lars Helge Kvinnesland
Lars Helge Kvinnesland

Leder

Avbildet: Elisabeth Fagerheim Moen
Elisabeth Fagerheim Moen

Nestleder

Avbildet: Monica Bjoland Andersen
Monica Bjoland Andersen

Medlem

Avbildet: Anne Louise Hårvik Helgesen
Anne Louise Hårvik Helgesen

Medlem

Avbildet: Linda Sinnes
Linda Sinnes

Medlem

Avbildet: Irene Hadland Susort
Irene Hadland Susort

Medlem

Avbildet: Maren Økland
Maren Økland

Medlem


Avbildet: Morten André Salvesen
Morten André Salvesen

1. varamedlem

Avbildet: Arthur Andre Amundsen
Arthur Andre Amundsen

2. varamedlem

Avbildet: Kjersti Grønsdal Johnsen
Kjersti Grønsdal Johnsen

3. varamedlem


Avbildet: Trond Aksnes
Trond Aksnes

HTV KS kommune

Avbildet: Alfhild Øvstedal Skogen
Alfhild Øvstedal Skogen

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS