Medlemsmøte med Alexis Lundh 22.11.2017

Tysvær
Godt oppmøte på Verkstaden

Formålet med medlemsmøtet var fokus på vår rolle som pedagoger i barnehage og skole med tanke på at barn og unge skal kunne møte og bruke medier og digitale plattformer på en trygg og bevisst måte, som en positiv del av en sunn oppvekst.

Publisert: 23.11.2017

Temaet på medlemsmøtet er en høyaktuell problemstilling, noe blant annet mediaoppslag og forskning viser. Samtidig er det en utfordring å vite hva som egentlig er vårt ansvar i barnehage og skole, hva som er foreldrenes ansvar og hva som eventuelt er storsamfunnets ansvar.

Det var godt oppmøte på kvelden, med 40 medlemmer som hadde kommet for å høre Alexis Lundh fra Barnevakten. Han hadde et inspirerende, men og utfordrende, foredrag med fokus på hvordan vi som pedagoger bør forholde oss og ta del i barn og unges digitale mediehverdag, samt øke vår egen kunnskaper om barn og unges mediebruk.
Gjennom eksempler og erfaringer viste han hva vi må være oppmerksomme på og hvordan vi kan bidra til å beskytte barn og unge mot belastende medieinnhold og mediebruk som kan skape utrygghet, frykt eller ligge til grunn for problematisk atferd. Tanker og følelser som virker negativt på barns oppvekst og psykiske helse, er også negativt for læring på skolen.

Det er ingen quick fix på utfordringene, men vi var enige om at noe av det viktigste vi kan gjøre i vår rolle som pedagoger er å fylle behovet barn og unge har for å bli sett med positivt innhold og være gode rollemodeller.

Etter foredraget var det tid for mat og en god drøs, før kvelden ble avsluttet med en quiz om nettvett og Utdanningsforbundet.

Takk til alle som kom på medlemsmøtet!


LENKE TIL BARNEVAKTEN