Styre og hovedtillitsvalgte

Stavanger

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Inger Grødem Haraldsen

Leder
profileicon

Eirik Holst-Jæger

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Jon Eirik Næsheim

Kontaktperson FAS

Medlemmer

profileicon

Helene Andersen

Medlem
profileicon

Vibeke Loe Dyrnes

Medlem
profileicon

Kjerstin Grestad

Medlem
profileicon

Jon Eirik Næsheim

Medlem
profileicon

Irene Lambrigtsen Salthe

Medlem
profileicon

Karina Lundvang Sævareid

Medlem
profileicon

Kristin Torp

Medlem
profileicon

Benjamin Waldejer

Medlem
profileicon

Gro Nedland Ytre-Arne

Medlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Kjerstin Grestad

HTV-KS-K
profileicon

Truls J. Hagland

HTV-KS-K
profileicon

Inger Grødem Haraldsen

HTV-KS-K
profileicon

Eirik Holst-Jæger

HTV-KS-K
profileicon

Hildegunn Huse

HTV-KS-K
profileicon

Irene Lambrigtsen Salthe

HTV-KS-K