Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Irene Lambrigtsen Salthe
Irene Lambrigtsen Salthe

Leder

Avbildet: Hildegunn Huse
Hildegunn Huse

Nestleder

Avbildet: Helene Andersen
Helene Andersen

Medlem

Avbildet: Liv Breivik
Liv Breivik

Medlem

Avbildet: Anita Grøtte Edland
Anita Grøtte Edland

Medlem

Avbildet: Brit Idsøe
Brit Idsøe

Medlem

Avbildet: Grethe Helen Bjerkreim Kommedal
Grethe Helen Bjerkreim Kommedal

Medlem

Avbildet: Colin Pritchard-Davies
Colin Pritchard-Davies

Medlem

Avbildet: Stian Hermann Røst
Stian Hermann Røst

Medlem

Avbildet: Michael Efteland Øgreid
Michael Efteland Øgreid

Medlem


Avbildet: Pia Kristine Hausken
Pia Kristine Hausken

1. varamedlem

Avbildet: Kristin Torp
Kristin Torp

2. varamedlem

Avbildet: Gunn Helen Fisketjøn
Gunn Helen Fisketjøn

3. varamedlem

Avbildet: Jon Eirik Næsheim
Jon Eirik Næsheim

5. varamedlem

Avbildet: Malin Gjessen Kylevik
Malin Gjessen Kylevik

6. varamedlem


Avbildet: Helene Andersen
Helene Andersen

HTV KS kommune

Avbildet: Kjerstin Grestad
Kjerstin Grestad

HTV KS kommune

Avbildet: Truls J. Hagland
Truls J. Hagland

HTV KS kommune

Avbildet: Maren Songe-Møller
Maren Songe-Møller

HTV KS kommune

Avbildet: Michael Efteland Øgreid
Michael Efteland Øgreid

HTV KS kommune

Avbildet: Stian Hermann Røst
Stian Hermann Røst

HTV-Privat

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Kitty Garborg
Kitty Garborg

HTV, Universitetet i Stavanger (UiS)

Avbildet: Olaug Myklebust
Olaug Myklebust

HTV, Statped