Velkommen til medlemsmøte med Geir Lippestad tirsdag 12. november!

Fordraget handler om menneskeverd og menneskerettigheter i barnehage og skole. Dette løftes fram i skolens formålsparagraf og barnehageloven. Hva betyr dette for oss i vår hverdag?

Påmelding gjøres samlet via den tillitsvalgte på arbeidsplassen innen 31. oktober til: post@stavanger.utdanningsforbundet.no.

For dere som ikke har en tillitsvalgt kan dere melde dere direkte på via e-postadressen.

Det blir enkel bevertning i forkant av arrangementet.

 

Velkommen!

Publisert: Publisert: 22.10.2019