Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Sara Sanne  Opdahl
Sara Sanne Opdahl

Leder

Avbildet: Øystein Lunde
Øystein Lunde

Nestleder

Avbildet: Kjellaug Løland
Kjellaug Løland

Medlem

Avbildet: Unni Tønnessen
Unni Tønnessen

Medlem


Avbildet: Arvid Tengesdal
Arvid Tengesdal

2. varamedlem

Avbildet: Jofrid Nøkling Djup
Jofrid Nøkling Djup

3. varamedlem


Avbildet: Øystein Lunde
Øystein Lunde

HTV KS kommune

Avbildet: Siri Skjæveland Mæland
Siri Skjæveland Mæland

HTV KS kommune

Avbildet: Marit Oksholm
Marit Oksholm

HTV, Akasia Barnehage AS