Styre og hovedtillitsvalgte

Sola

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Øystein Lunde

Leder

Medlemmer

profileicon

Hilde Alsaker

Medlem
profileicon

Hilde Freim

Medlem
profileicon

Maria Jacobsen Joa

Medlem
profileicon

Jorunn Bjorland Kjærstad

Medlem
profileicon

John Andre Nergaard

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Maj Hanne Vidnes

1. Varamedlem
profileicon

Mona Fiskå Svela

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Kjellaug Løland

HTV-KS-K
profileicon

Arvid Tengesdal

HTV-KS-K
profileicon

Hege Norli Falch

HTV-Privat