Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Sara Sanne  Opdahl
Sara Sanne Opdahl

Leder

Avbildet: Øystein Lunde
Øystein Lunde

Nestleder

Avbildet: Jofrid Nøkling Djup
Jofrid Nøkling Djup

3. varamedlem

Avbildet: Øystein Lunde
Øystein Lunde

HTV KS kommune

Avbildet: Gunnar Opstad
Gunnar Opstad

HTV, Helse Stavanger HF