Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Monica Åros Zebrowski
Monica Åros Zebrowski

Leder

Avbildet: Ingerd Kvia Waage
Ingerd Kvia Waage

Nestleder

Avbildet: Kristina Aarstad
Kristina Aarstad

Medlem

Avbildet: Helge Immerstein
Helge Immerstein

Medlem

Avbildet: Bente Larsen
Bente Larsen

Medlem

Avbildet: Solfrid Mydland
Solfrid Mydland

Medlem

Avbildet: Vigdis Elisabeth Nagy
Vigdis Elisabeth Nagy

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Ingerd Kvia Waage
Ingerd Kvia Waage

HTV KS kommune