Utdanningsforbundet Oslo mener

Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Fellesforbundet og LO i Oslo har utarbeidet et felles skolepolitisk dokument. 

Her samles vi om standpunkter på sentrale punkter i skolepolitikken i Oslo fordi vi ser det som en styrke å stå sammen. Dokumentet ble overlevert byråden og brukes i dialog med alle politiske partier.

Dokumentet kan leses her.