Nye kolleger etter ferien?

På mange arbeidsplasser begynner det nyansatte i august, og det er viktig at du som tillitsvalgt allerede den første dagen tar kontakt med nye kolleger og presenterer deg som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

I noen tilfeller vil det være anledning til å møte nyansatte før sommerferien, men ofte vil første arbeidsdag etter ferien være første mulighet til å ta kontakt og presentere seg som tillitsvalgt for Utdanningsforbundet. Det er lurt å forberede dette nå, for det er viktig at kontakten med de nyansatte opprettes allerede første dag etter ferien. Husk at dette også gjelder nyansatte ledere!

Legg klar en informasjonsbrosjyre som forteller om Utdanningsforbundet, slik at du kan overlevere den eller legge den i posthyllen der det fremdeles finnes, første arbeidsdag. Spør om vedkommende er medlem eller ønsker å bli det. De som allerede er medlemmer, må minnes om at de må gå inn på Min side og endre opplysninger om arbeidssted. De som ikke er medlemmer, må få informasjon om Utdanningsforbundet. Mange, særlig nyutdannede, kjenner ikke fagforeningene; informasjon er derfor viktig.

På Tillitsvalgt pluss-sidene på Utdanningsforbundets nettside kan du finne egnede brosjyrer, f.eks. Ti gode grunner til å organisere seg i Utdanningsforbundet og Om Utdanningsforbundet. Der finner du også verveark rettet mot enkelte grupper; barnehagelærer, lektor, yrkesfaglærer, styrer, skoleleder, ansatte i privat barnehage, i grunnskole, i voksenopplæring, i fagskole, i FAS og i UH-sektoren. Det er viktig at også nye kolleger organiserer seg, og vi vil gjerne ønske dem velkommen i Utdanningsforbundet!