Forslags- og nominasjonsprosess i Utdanningsforbundet

6.-9. november 2023 er det landsmøte i Utdanningsforbundet. Her skal organisasjonens politikkdokument "Vi utdanner Norge" diskuteres og oppdateres, og sentrale tillitsvalgte for landsmøteperioden 2024 – 2027 skal velges.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Oslo avholdes 8.-10. mai. Årsmøtet kan foreslå kandidater til sentralstyret, inkludert leder og nestledere, representantskap, sentral valgkomite og kontrollkomite. Man kan selvfølgelig også foreslå gjenvalg av dem som sitter i verv i dag. Både tillitsvalgte og medlemmer oppfordres til å foreslå kandidater til disse vervene i forkant av årsmøtet.

Forslag på kandidater til sentrale verv kan spilles inn på flere måter:

  • Dere kan spille inn aktuelle kandidater gjennom egen klubb og tillitsvalgt ved å sende forslag direkte til oslo@udf.no. Frist: 31. mars 2023
  • Dere kan spille inn kandidater gjennom Utdanningsforbundets nettside etter nyttår. Det er sannsynlig at  fristen for innspill på nettsiden også vil være 31. mars.
  • Dere kan fremme forslag på årsmøtet til Utdanningsforbundet Oslo 8.-10. mai.

Alle som blir foreslått som kandidater til sentrale verv, må være forespurt og ha sagt seg villig til å bli foreslått.