Full støtte til streiken i NHO-barnehagene

I snart tre uker har det pågått en viktig barnehagestreik i et lite tariffområde. NHO-barnehagene er ikke mange, men kampen for en livslang og kjønnsnøytral pensjon er like viktig der som i alle andre barnehager.

Det er i hovedsak Frelsesarmeen som eier barnehagene som nå er i streik. Teisentoppen barnehage er den eneste barnehagen i Oslo som er i streik. Og Utdanningsforbundet Oslo var raskt på plass med å vise støtte.

Utdanningsforbundet støtter Fagforbundet i denne streiken, men vi er ikke part i avtalen det streikes på, derfor streiker ikke våre medlemmer.

Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) har laget et opprop til støtte for streiken som dere kan signere og dele hvis dere vil vise støtte til de streikende:

Støtteerklæringer kan også sendes direkte til fagforbundet Barn og oppvekst i Oslo på: post@fagforbundet072.no

Hvis du vil ha mer bakgrunnsinformasjon om streiken, finner du det her.