Streik i barnehager i NHO

Det er streik i flere private barnehager etter at Fagforbundet og NHO ikke kom til enighet. Streiken handler om rettferdig pensjon. Utdanningsforbundet er ikke part i konflikten, men støtter streiken fullt ut.

– Vi støtter Fagforbundets streik for en trygg og livsvarig pensjon fullt ut selv om vi denne gangen ikke er part i konflikten, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Streikegrunnlaget ligner mye på det som utløste streiken i private barnehager i PBL i fjor høst. Da sto Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta sammen. Men denne gangen er det bare Fagforbundet som har partsrettigheter i konflikten.

Les Utdanningsforbundets støttebrev til Fagforbundet

Utdanningsforbundet har medlemmer i alle barnehagene der det nå er streik. Vi ønsker å forsikre om at det er lite sannsynlig at våre medlemmer blir permittert selv om det er streik i barnehagen. Ingen gjenværende ansatte ble permittert under streiken med PBL i høst. Våre medlemmer i NHO-barnehager ble heller ikke permittert sist Fagforbundet streiket i disse barnehagene.

Utdanningsforbundet vil umiddelbart stille opp for medlemmene hvis eventuelle permitteringer likevel blir varslet. I første omgang vil medlemmene bli fulgt opp av lokallagene og fylkeslagene.

Fagforbundet har i sitt første streikeuttak tatt ut 42 av sine medlemmer i 6 barnehager. Du ser mer om hvor det er her. Partene i streiken er Fagforbundet og Abelia/NHO Geneo/NHO Service og Handel.

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder