Pensjonister

Utdanningsforbundet Oslo har et pensjonistlag som er delt opp i to seksjoner - seksjon grunnskole, og seksjon videregående. Klikk på relevant lenke under for å komme til ditt pensjonistlag.

Utdanningsforbundet Oslos pensjonistlag seksjon grunnskole

Utdanningsforbundet Oslos pensjonistlag seksjon videregående

Fellesbrev til nye pensjonister 2020

Fylkeskontakter for pensjonistene er 
Torill Anita Ringstad og Mona Skjønberg
Tlf.: 23 13 81 00

Fylkesstyrekontakt er
Therese Thyness Fagerhaug
Tlf.: 23 13 81 00

Pensjonistråd fra 1.8.2021:
Leder: Stein Øgrim (vgs)
Nestleder og referent: Unni Eckhardt (g)
Medlem: Guri Hellstrøm Pettersen (g)
Medlem: Odd Hermann Uglem (g)
Vara: Berit Gro Fløgstad (vgs)
Vara: Marit Fredheim (vgs)

Pensjonistarbeidet i fylkeslaget - infoark

Organisasjonsarbeid for pensjonistene i Utdanningsforbundets fylkeslag - Rammer for pensjonistarbeid i fylkeslag