Pensjonister

Oslo

Utdanningsforbundet Oslo har et pensjonistlag som er delt opp i to seksjoner - seksjon grunnskole, og seksjon videregående. Klikk på relevant lenke under for å komme til ditt pensjonistlag.

Utdanningsforbundet Oslos pensjonistlag seksjon grunnskole

Utdanningsforbundet Oslos pensjonistlag seksjon videregående

Fellesbrev til nye pensjonister 2020

Fylkeskontakter for pensjonistene er 
Torill Anita Ringstad og Mona Skjønberg
Tlf.: 23 13 81 00

Fylkesstyrekontakt er
Aina Skjefstad Andersen
Tlf.: 23 13 81 00

Pensjonistråd fra 1.8.2019:
Leder: Marit Fredheim, vgs
Nestleder og referent: Unni Eckhardt, grs
Medlem: Stein Øgrim, vgs
Medlem: Guri Hellstrøm Pettersen, grs
Vara: Odd Hermann Uglem, grs
Vara: Berit Gro Fløgstad, vgs

Pensjonistarbeidet i fylkeslaget - infoark

Organisasjonsarbeid for pensjonistene i Utdanningsforbundets fylkeslag - Rammer for pensjonistarbeid i fylkeslag