Barnehage

Utdanningsforbundet Oslo har pr. 1.04.2022 2556 medlemmer som tilhører medlemsgruppe barnehage.

Medlemmene er fordelt på følgende tariffområder:

  • Oslo kommune
  • Staten
  • PBL
  • Spekter
  • Virke
  • FUS
  • KA
  • Abelia/NHO
  • Standard tariffavtale med Utdanningsforbundet

2/3 av medlemmene er ansatt i kommunal eller statlige institusjoner.
1/3 av medlemmene er ansatt i private institusjoner.

Ca. 3% av medlemmene er ansatt i institusjoner uten tariffavtale med Utdanningsforbundet. Vi hjelper deg med at arbeidsplassen din får tariffavtale. Kontakt oss!