Kurs

Les her om både våre og sentralleddets kurs, om hvordan du melder deg på, og hent manus fra avholdte kurs.

Oversikt over kurs (tillitsvalgtopplæringen og andre kurs) i UDF Oslo finner du her.

Vi ber de tillitsvalgte sjekke hvilke kurs de skal på, og notere seg datoene der de er i målgruppen.

Det vil bli sendt ut egne e-poster med innkalling til de enkelte kurs, samt informert om dem i
UKEINFO.

Dersom man har noen spørsmål angående kurs i Utdanningsforbundet Oslo, kan man sende en e-post til [email protected].

Nye tillitsvalgte
Hvert år arrangerer vi en grunnopplæring for nye tillitsvalgte. Grunnskoleringen består av fire kurs, som avholdes omtrent som følger:

  • TV1: Dagskurs - August/september
  • TV2: Todagerskurs - Oktober/november
  • TV3: Todagerskurs - Januar/februar
  • TV4: Dagskurs - April/mai

Mer informasjon om innholdet i kursene finner du på grunnopplæringens egne nettsider.

Dagskurs:
De tillitsvalgte innkalles til dagskurs. Det er to til fire kurs i semesteret. Disse kursene innkalles man til, og det er derfor frammøteplikt. Følg med i UKEINFO for datoer og påmelding.

Andre kurs:
I tillegg blir det arrangert kurs, medlemsmøter og konferanser med ulike tema for ulike tillitsvalgte og målgrupper. Det går fram av kursplanen og av innkallingene hvem som er målgruppe og om man er innkalt eller invitert.

Kurspåmelding:
Dersom man er invitert til et kurs, vil kurset legges ut på nettsiden vår for påmelding. Klikk på lenken 'Informasjon om kurspåmelding' i venstremenyen.

Den enkelte tillitsvalgte skal selv melde seg på alle kurs man er invitert til, med bekreftelse på at du er kommet med får man tilsendt det vi kaller org. oppdrag som man skal levere arbeidsgiver. Dersom du er innkalt til et kurs, er du pliktig til å møte opp. Dersom man ikke kan møte, må man sende vara. Forfall meldes [email protected] . Tillitsvalgte i barnehager og på fagsentrene må melde seg på via våre nettsider så vi får en oversikt over hvor mange som kommer.

Dersom du er innkalt til et kurs, er du pliktig til å møte opp. Dersom man ikke kan møte, må man sende vara.

Du kan melde deg på via kurskalenderen som du finner på forsida til Utdanningsforbundet Oslo. Det er en stor fordel å ha logget inn på Min side først, da slipper du å fylle inn all informasjon om deg selv underveis i påmeldingen. Påmelding kan også skje direkte fra Min side - menypunkt "Kurs og konferanser".

NB: I kommentarfeltet i siste trinn i påmeldingsprosessen, skriver du inn verv og andre meldinger du vil gi oss. Eventuelle allergier skrives også inn her. I feltet for fakturamottaker har det ingen betydning hva som står. Våre tillitsvalgtskurs er kostnadsfrie for våre medlemmer.

Ved overnattingskurs ber vi deg være oppmerksom på å krysse av dersom du ønsker overnatting (alle våre overnattingskurs tilbyr enerom). Det er svært viktig at det opplyses om dette for å utnytte våre kursmidler best mulig.

VIKTIG!
Ikke endre de opplysningene som er hentet opp i forhold til personlige opplysninger eller arbeidssted/arbeidsgiver underveis i påmeldingsprosessen. Dette er data vi har lagret på din person og dersom du har endringer så skal disse registreres/endres på Min side.

Utdanningsforbundet er medlem av AKS Akademisk Studieforbund.