Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Tina Sjursen
Tina Sjursen

Leder

Avbildet: Thomas Nikolai Syverinsen Vikstvedt-Arntzen
Thomas Nikolai Syverinsen Vikstvedt-Arntzen

Nestleder

Avbildet: Iren Elisabeth Avdal
Iren Elisabeth Avdal

HTV, Stiftelsen Kanvas