Nordstrand (bydelsforening 14)

Illustration for Nordstrand (bydelsforening 14) Organization

Kontakt

c/o Utdanningsforbundet Oslo, Brynsengveien 2, 0667 OSLO
Send e-post

Ledelse

profileicon

Anne Cecilie Strand

Leder
profileicon

Tonje Elisabeth Einarsen

Nestleder

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler