Styre og hovedtillitsvalgte

Alna

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Tommy Dahler

Leder
profileicon

Helene Sommerseth Bakkland

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Inmaculada Marina Alba Galan

Medlem
profileicon

Nouzha Bouchiba

Medlem
profileicon

Ada Kristin Stuge Evjen

Medlem
profileicon

Hanne Sørum

Medlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Line Alvheim Elmore

HTV, Stiftelsen Kanvas
profileicon

Vidar Bye Gulbrandsen

HTV, Akershus Universitetssykehus HF