Styre og hovedtillitsvalgte

Alna

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Tommy Dahler

Leder
profileicon

Helene Sommerseth Bakkland

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Ada Kristin Stuge Evjen

Medlem