Alna (bydelsforening 12)

Illustration for Alna (bydelsforening 12) Organization

Kontakt

c/o Utdanningsforbundet Oslo, Brynsengveien 2, 0667 OSLO
Send e-post

Ledelse

profileicon

Tommy Dahler

Leder

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler