Alle fortjener lærerutdannede lærere

Et nytt skoleår har akkurat startet og med mange elever som er spente på hvilke lærere de vil møte dette skoleåret. Dessverre vil mange møte ukvalifiserte lærere.

Mandag 21. august gikk kunnskapsminister Tonja Brenna ut i media og sa at regjeringen og flere forbund i utdanningssektoren har blitt enige om å lovfeste krav om pedagogisk utdanning for å bli ansatt som lærer i skolen. Dette er veldig bra og noe vi i Utdanningsforbundet har jobbet med i lang tid.

Barna er framtiden

15 prosent av alle som jobber i lærerstillinger i barneskolen og ungdomsskolen er ikke egentlig lærere. De mangler lærerutdanning, og dermed viktig kompetanse for jobben. Nordland er et av fylkene som kommer dårligst ut på denne statistikken.

At et av verdens rikeste land ikke klarer å gi alle barn og unge en lærerutdannet lærer, bør være et alvorlig tankekors for politikerne i valgåret 2023. Å rekruttere godt kvalifiserte lærere til utdanningssektoren er ikke en umulig oppgave hvis man virkelig vil. Vi har ikke råd som samfunn til la være!

Det er en sentral politisk målsetting for norsk skole at alle elever har rett på likeverdig opplæring. Derfor er det så viktig at et lovfestet krav om pedagogisk utdanning blir gjennomført.

Alarmklokkene må slå

For fjerde år på rad synker antall studenter som har fått tilbud om studieplass ved alle lærerutdanningene i Norge. Det er totalt 21.9 prosent færre som ønsker å starte på en av disse utdanningene sammenlignet med fjoråret.

Dette er svært alvorlig. Alarmklokkene bør ringe både hos regjeringen og hos KS. Dette bør også bekymre foreldrene.

Med disse tallene på bordet frykter leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, at lærerkrisen blir forsterket. 

«Med mindre vi nå ser politisk handling og en arbeidsgiver som verdsetter lærerutdanning er jeg redd for at det blir færre lærere med lærerutdanning i norske klasserom framover. Vi trenger at flere, ikke færre, velger et av de viktigste og beste yrkene i landet» sier han i en kommentar til tallene i Utdanningsforbundet.no.

Kvalitet krever tid

Nedgangen må tas på alvor. Skal vi klare å rekruttere godt til et yrke, må det oppleves som attraktivt. Læreryrket må verdsettes høyere med bedre lønns- og arbeidsvilkår. Lærere må i tillegg økt lønn også ha tid til å gjøre den jobben som trengs i møte med elever og foreldre.

Lærerne trenger arbeidsgivere og myndigheter som verdsetter betydningen lærerutdanningen og den kompetansen som lærere har. I tillegg må rammevilkårene i skolen forbedres.

Det er mange lærere som er frustrert over å stå i et yrke der de ikke har rammer til å gjøre det de vet må til. Kommuneøkonomien må styrkes og øremerkede midler til skolen er viktig i denne sammenhengen.

Ny opplæringslov fra august 2024

Utdanningsforbundet har jobbet lenge for at alle som ansettes som lærere skal ha lærerutdanning og at dette må lovfestes i opplæringsloven.

Det vil både gi elevene en bedre skolehverdag og opplæring. Det vil styrke lærerprofesjonen og kan bidra til at flere blir lærere på sikt.

Ved å lovfeste krav om pedagogisk utdanning viser myndighetene at de faktisk verdsetter lærerutdanningene.

Nå har en viktig kampsak for Utdanningsforbundet blitt fulgt opp med handling. Det er flott. Imidlertid er vi ikke i mål. Det trengs videre satsing og en politisk strategi på hvordan vi skal beholde og rekruttere lærere.

Dette handler om velferdsstaten; barn og unges fremtid.

Alle elever fortjener lærerutdannede lærere!

 

Godt valg!

Einar Hanssen

Kontaktperson grunnskole Utdanningsforbundet Nordland