Lederkonferansen 2017

Lederkonferansen 2017 avholdes i Bodø 4. og 5. april. Velkommen til spennende lederdager i Bodø.

4. -og 5. april inviterer Utdanningsforbundet Nordland til lederkonferanse for våre ledermedlemmer.

Konferansen skal være på Radisson Blu, Bodø. Det er ikke konferanseavgift og reise og oppholdsutgifter dekkes i  sin i helhet av Utdanningsforbundet Nordland.
Årets lederkonferanse byr på en rekke spennende foredragsholdere.

Jan Spurkeland kommer til Bodø. Han har over 20 års erfaring med ledertrening og organisasjonsutvikling. Han har også erfaring fra lederoppgaver som skolesjef og personalsjef.

Erica Grunnevoll er en foredragsholder som begeistrer og trollbinder sitt publikum. Som kursleder, workshopleder og fasilitator er hun en ressurs med sin klokskap, kreativitet og engasjement. 

Anne Mari Milo Lorentsen er sentralstyremedlem og vil informere om nytt fra sentralstyret og Utdanningsforbundet satsing på ledermedlemmene. Ann Mari er opptatt av profesjonsetikk, og mener det er viktig at profesjonsetikken brukes aktivt i den politiske debatten. Hun er også leder for Utdanningsforbundet likestillings- og diskrimineringsutvalg.

Morten Einar Edvardsen
.Universitetslektor fra fakultet for lærerutd., kunst og kultur. Han vil ta opp målstyring og elevsentrert ledelse i krysspress-trender og nye ideer.