Nettverkssamling voksenopplæring 17.april 2024.

Seksten deltakere fra hele Møre og Romsdal møttes på Alexandra Hotell i Molde til nettverkssamling for voksenopplæring. Blant dem var det arbeidsplasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte, og flere har en kombinasjon av flere verv i Utdanningsforbundet.

Det ble meldt mange saker til fokustid, og engasjementet og den samlede kompetansen var høy blant deltakerne. En av sakene som opptar mange, er nye læreplaner som skal tre i kraft fra august.

Vi tok en prat med Anita Gjerstad Lindvåg for å høre hva hun tar med seg hjem fra denne dagen. Hun sier hun har fått mange gode innspill på «Modulbasert opplæring for voksne» FOV, som også trer i kraft i august. Dette skal erstatte grunnskole for voksne.

Å møtes i nettverket er lærerikt, og det er interessant å kunne dele erfaringer med andre fra andre deler av fylket.

Det er fint å møte andre «i samme båt», og at jeg også får bekreftet at vi gjør mye bra arbeid i vår kommune, sier Anita Gjerstad Lindvåg