Markering utenfor KS sin strategikonferanse i Møre og Romsdal

Alle politikere som skulle delta på KS sin strategikonferanse i Møre og Romsdal ble hilst god morgen av lokallagsledere fra Møre og Romsdal.

KS har sin konferanse der de oppsummerer innspill fra kommunene i forbindelse med årets mellomoppgjør. Vi så i oppgjøret 2022 at KS hentet sitt mandat fra kommunene i Norge, noe som førte til at særlig lærere med lang utdanning og ansiennitet fikk et for dårlig tilbud. Dette endte med en rekordlang streik, som varte til 27. september i fjor. 

Årets konferanse skjer i Molde, der også Utdanningsforbundet Møre og Romsdal var på samme kurshotell. Mer enn 180 tillitsvalgte fra hele fylket var samlet på kurs. Dermed benyttet vi anledningen til å ta en liten markering ved inngangen til tariffkonferansen. 

KS har laget et hefte "KS spør 2023" til alle landets kommuner, som skulle behandles politisk i den enkelte kommune. De fleste kommuner i Møre og Romsdal har valgt å ha åpne prosesser rundt dette arbeidet. 

En kort oppsummering av regiondirektør Gunnar Bendixen går på at KS Møre og Romsdal ønsker sentrale forhandlinger, og ikke lokale forhandlinger i mellomoppgjøret. Dersom det blir lokale forhandlinger, ønsker de at det må settes av en prosent. Og de ønsker å prioritere høytlønte med lang ansiennitet. Dette blir også publisert på KS Møre og Romsdal sine nettsider.