Kva skjer vidare med lønsoppgjeret?

Vi får fleire som spør om kva som skjer med lønsoppgjeret for skuleverket i KS. Som dei fleste veit vart streiken stoppa ved ein tvungen lønnsnemnd 27. september.

Tysdag i førre veke vart forslaget om tvungen lønsnemnd i lærarstreiken handsama i Stortinget. Det har aldri skjedd før at eit tilsvarande forslag har blitt stemt ned av Stortinget. Venstre, MDG, SV og Raudt stemte mot forslaget, men regjeringa sitt forslag vart vedteken. 

Dermed blir det ei handsaming i Rikslønsnemnda den 13. februar. Fram til dette er det den gamle Hovudtariffavtalen som gjeld, både mtp løn og andre ting som står i HTA. Det mest vanlege er at verknadsdato for ny løn blir frå den første dagen etter at streiken er over. I såfall blir dette 28. september, og alle får etterbetalt tillegga frå den dato som Rikslønsnemnda sett. 


Du finn fleire svar på dei sentrale sidene til Utdanningsforbundet her.