Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Kari Eggen
Kari Eggen

Leder

Avbildet: Helga Punde
Helga Punde

Nestleder

Avbildet: Kari Eggen
Kari Eggen

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Ida Aspaas
Ida Aspaas

Styremedlem

Avbildet: Siri Skovgaard Berg
Siri Skovgaard Berg

Styremedlem

Avbildet: Elise Kvendseth Dalen
Elise Kvendseth Dalen

Styremedlem

Avbildet: Arild Nordengen
Arild Nordengen

Styremedlem

Avbildet: Rolv Sæter
Rolv Sæter

Styremedlem

Avbildet: Petter Strøm
Petter Strøm

2. varamedlem

Avbildet: Kari Eggen
Kari Eggen

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Siri Skovgaard Berg
Siri Skovgaard Berg

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Kari Eggen
Kari Eggen

HTV, Gjemnes Kommune