Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Kari Eggen
Kari Eggen

Leder

Avbildet: Marianne Ranheim Vikør
Marianne Ranheim Vikør

Leder

Avbildet: Heidi Strand Larssæter
Heidi Strand Larssæter

Nestleder

Avbildet: Lene Holten
Lene Holten

Medlem

Avbildet: Arild Nordengen
Arild Nordengen

Medlem

Avbildet: Trine Mari Naas Olsen
Trine Mari Naas Olsen

Medlem


Avbildet: Lene Holten
Lene Holten

Leder av lederråd


Avbildet: Marianne Ranheim Vikør
Marianne Ranheim Vikør

HTV KS kommune