Utdanningsforbundet Innlandet gir til TV-aksjonen

Tv-aksjonen går av stabelen 23. oktober og går i år til Leger uten grenser. Temaet er «sammen redder vi liv». Utdanningsforbundet Innlandet er, som tidligere, med i fylkesaksjonskomiteen.

Årets TV-aksjon skal bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire ulike land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Midlene skal gå til å gi vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. I tillegg skal midlene brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer. Tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge i disse landene.

Fylkesstyremedlem Lars Frode Finstad er Utdanningsforbundet Innlandets representant i fylkesaksjonskomiteen. Han mener det er viktig at Utdanningsforbundet bidrar i arbeidet.

- Utdanningsforbundet er en ansvarlig samfunnsaktør. Vi bruker vår organisasjon til å spre kunnskap om tv-aksjonen til skoler og barnehager slik at barn og unge får nødvendig kjennskap til ulike utfordringer i verden. Utdanningsforbundet Innlandet har bidratt i dette arbeidet i en årrekke, og jeg opplever at vi er en viktig bidragsyter, sier han.

Gode undervisningsopplegg

I år, som tidligere år benyttet tv-aksjonen Salaby som digital læringsplattform. Opplegget er gratis å bruke og er utviklet av fagfolk.

- Utdanningsforbundet engasjerer seg i tv-aksjonen også fordi tv-aksjonen er formidling av kunnskap. «Vi må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv». Ved undervisningsopplegg, utarbeidet av Salaby gis skolene og barnehagene en unik mulighet til å jobbe med denne tematikken tilpasset den enkelte klasse- og årstrinn. Læreren må bruke sin profesjonalitet når det vurderes hva som passer for det enkelte barnet eller ungdommen. Du trenger ikke å bruke alt, men noe vil helt sikkert passe, sier han.

Vårt ansvar i verden

Han mener det er viktig å se utenfor eget land, og bidra til å hjelpe mennesker i andre land som har helt andre utfordringer og forutsetninger for å skape seg gode liv.

- Det er mange mennesker som lever på flukt og under helt uakseptable boforhold. Mange av disse har enorme helsebehov og dårlige boforhold og sanitære muligheter gjør at det er overhengende fare for store sykdomsutbrudd. Leger uten grenser bidrar i mange av disse landene med livreddende helsehjelp. De gir også opplæring til helsearbeidere i mange land slik at de selv kan drive helsehjelp og forebyggende arbeid, sier han.

Han mener vi har godt av å se utenfor eget land og egne utfordringer, og at vi som bor i et rikt land, kan bidra til at andre i andre deler av verden får det bedre.

- Slagordet i år er jo «sammen redder vi liv». I Norge har vi et godt og fungerende helsetilbud som gjør at befolkningen kan få hjelp når det er behov for det. Vi er mange friske innbyggere, som går på skole og barnehage eller er i arbeid. Dette er ikke situasjonen i mange land i verden. Barn, unge, voksne og eldre dør av sykdommer vi i vår del av verden har medisiner for. Jeg opplever at dette er totalt unødvendig og svært urettferdig. Konsekvensene av manglende helsetilbud er store og ødeleggende, sier han.

Bevilget 25.000 kroner

Utdanningsforbundet Innlandet har vedtatt å bevilge 25.000 kroner til årets TV-aksjon. Lars Frode oppfordrer andre fagforeninger til å gjøre det samme.

- Vi må bry oss om situasjonen i verden. Det kan gjøres gjennom å aktivt bidra med penger, eller å melde seg som bøssebærer på søndag. Det er også mulig å opprette en digital bøsse og oppfordre slekt og venner å bidra med penger til denne. Utdanningsforbundet Innlandet har opprettet en egen digital bøsse som gjerne kan brukes, sier han.

Han snakker varmt og engasjert om dette arbeidet, og håper at flere finner engasjementet og tiden til å bidra.

- Ved å engasjere oss i tv-aksjonen er vi med på noe som er større enn oss selv. Vi ser en verden utover vår egen hage. Det er mange som lider der ute og det kan virke håpløst. Vi kan imidlertid alle gjøre noe. Du kan gjøre noe. Du kan snakke om det med familien, venner og kollegaer. Du kan gi. Du kan oppfordre andre til å gi. Du kan melde deg som bøssebærer. Tv-aksjonen er Norges største innsamlingsaksjon, og de er avhengige av at vi bidrar, sier han.